ห้องพักรายเดือน

ห้องเฟอร์นิเจอร์

ราคาห้องพัก

ราคาเริ่มต้นที่ 1,825

Insert Type Here

ห้องเฟอร์นิเจอร์

พร้อมแอร์

ราคาห้องพัก

ราคาเริ่มต้นที่ 1,900-3,000

Insert Type1 Here